Dzień: 2021-11-19

Nauka

Radzenie sobie z impulsywnymi zachowaniami uczniów z ADHD w klasie

Dziękujemy wszystkim naszym profesjonalnym nauczycielom, którzy poświęcają się naszym dzieciom! Wiemy jak trudna może być praca z dziećmi z ADHD. Oto kilka wskazówek na temat radzenia sobie z impulsywnymi zachowaniami: Jedną z cech charakterystycznych dzieci z deficytami uwagi jest tendencja do impulsywnego działania (działanie przed przemyśleniem konsekwencji zachowania). Behawioralnie przejawia się to w braku zrozumienia […]

Read More