Studia

Stosowana Psychologia Zwierząt

Collegium Humanitatis zaprasza na studia pierwszego stopnia na kierunku STOSOWANA PSYCHOLOGIA ZWIERZĄT.

Studia są skierowane do osób widzących swoją przyszłość w otoczeniu zwierząt towarzyszących, pracujących oraz gospodarskich. Proponowany kierunek kształcenia stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku na specjalistów z zakresu psychologii zwierząt. Jako kierunek nowy czerpie on z kierunków o ugruntowanej pozycji na rynku pracy – psychologii, zootechniki, medycyny weterynaryjnej i biologii, ale proponuje także całkowicie nowe elementy kształcenia takie jak: psychologia zwierząt, etologia, metodologia szkolenia zwierząt.

Program studiów jest efektem współpracy specjalistów różnych dziedzin: psychologów, zootechników, lekarzy weterynarii oraz neurobiologów. Jego główne obszary to: zachowanie się zwierząt, psychologia zwierząt, ochrona praw zwierząt, etyka postępowania z różnymi grupami zwierząt (towarzyszące, pracujące, gospodarskie, doświadczalne).

Studia pozwalają na osiągnięcie pełnej satysfakcji w wykonywaniu zawodów trenera i szkoleniowca zwierząt pracujących, towarzyszących, sportowych oraz terapeuty wykorzystującego zwierzęta w terapii wspomagającej. Nabyte umiejętności i wiedza są także użyteczne dla przyszłych hodowców zwierząt, działaczy organizacji działających na rzecz zwierząt oraz wielu innych zawodów związanych z wykorzystywaniem zwierząt. Kwalifikacje związane z psychologią zwierząt, jakie absolwenci nabywają po ukończeniu studiów, pozwolą im na wykorzystanie wiedzy w kilku obszarach: konsultacje i pomoc w zakresie rozpoznawania anomalii behawioralnych, zapobiegania im i eliminowania z repertuaru zachowań zwierzęcia oraz kształtowania zachowań pożądanych zwierząt towarzyszących, zapewnienie dobrostanu i respektowanie wymagań behawioralnych zwierząt gospodarskich, terapia wspomagająca z wykorzystaniem zwierząt (w praktyce rehabilitacyjnej i terapeutycznej), specjalistyczny trening i szkolenie zwierząt.