O uczelni

Collegium Humanitatis powstała 16 stycznia 2004 roku na podstawie zezwolenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr (DSW-3-4001-42/JP/04 i została wpisana do Rejestru Wyższych Szkół Niepaństwowych pod numerem 156 jako Wyższa Szkoła Profilaktyki Społecznej i Terapii. Uczelnia przez cztery lata funkcjonowała w Dzierżoniowie, a następnie została przeniesiona do Świdnicy. 22 marca 2011 roku zmieniła nazwę na Collegium Humanitatis (decyzja  nr MNiSW-DNS-WUN-6011-13887-3/AM/11).

Od początku istnienia zapewnia wysoki poziom kształcenia i stawia sobie za cel jak najlepsze przygotowanie absolwentów do pracy zawodowej. O poziomie kształcenia decyduje kadra naukowo-dydaktyczna Uczelni. Collegium Humanitatis zatrudnia znakomitych nauczycieli akademickich – wykładowców o najwyższych kwalifikacjach naukowych i zawodowych.
Dbałość o dobór kadry, to przejaw troski o wysoki poziom kształcenia oraz rozwój intelektualny studentów studiujących w Uczelni.

Uczelnia łączy akademicki i biznesowy charakter kształcenia, dzięki czemu absolwenci są wyposażeni nie tylko w wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim otrzymują dobre przygotowanie praktyczne. Uczelnia obok atrakcyjnego i oryginalnego programu zapewnia studentom praktyki zawodowe, jak również kontakt z najlepszymi wykładowcami o dużym doświadczeniu i praktyce w biznesie.