Dzień: 2021-09-13

Psychologia

Radzenie sobie z utratą, żalem i żałobą

Żal jest normalną reakcją na każdy rodzaj straty w naszym życiu, ale może być szczególnie niszczący, gdy ktoś umiera. Żałoba przybiera jednak różne formy i nie ma właściwej lub niewłaściwej reakcji na śmierć bliskiego krewnego, przyjaciela, a nawet zwierzęcia domowego. Jaką formę przybiera żałoba? W dyskusjach na temat procesu żałoby często wymienia się cztery ogólne […]

Read More